Opstijgend vocht behandelen

Opstijgend vocht is een probleem voor veel woningen. De funderingen van woningen staan in direct contact met de grond, waar grondvocht in aanwezig is. Als het grondvocht met de stenen muren in aanraking komt, zal het metselwerk het grondvocht absorberen. Eenmaal in de muren zal het grondvocht naar boven stijgen, met alle gevolgen van dien. Nu is dit te voorkomen. In nieuwbouwwoningen wordt tegenwoordig standaard een waterkering aangebracht. De waterkering die op grondniveau wordt aanbracht, zal voorkomen dat vocht nog via de muren omhoog kan stijgen. Maar dit is pas gebruikelijk geworden vanaf de jaren 80. dit houdt in dat de meeste oudere woningen nog niet voorzien zijn van een waterkering en risico lopen op opstijgend vocht. Meer informatie over opstijgend vocht.

Het belang van opstijgend vocht behandelen

Opstijgend vocht is een zeer urgent probleem. Het kan grote schade aan de woning veroorzaken. Het kan in de fundering trekken en daar de fundering aantasten, maar ook als het via de muren omhoog trekt ontstaan er de nodig problemen. De muren worden vochtig, er ontstaan vochtplekken op de muur en als er niets aan wordt gedaan, zullen er ook schimmelplekken ontstaan. Een vochtige woning geeft bij voorbaat al een slecht leefklimaat. Maar ook schimmel zal de nodige schade aan de gezondheid toebrengen. Allergische klachten, al dan niet chronisch en problemen met de luchtwegen zijn veel gehoorde klachten. Mensen die reeds last hebben van de gewrichten en spieren zullen merken dat een vochtige woning de klachten zal verergeren. Ook in financieel opzicht is optrekkend vocht funest voor een woning. Niet veel mensen hebben behoefte om een door vocht aangetaste woning te kopen, dus de waarde woning kan drastisch verminderen. Door het vochtgehalte in de muren zal de woning ook lastig te verwarmen zijn. Hierdoor zal er meer gestookt worden en dit zal leiden tot een hogere energierekening. Er is dus alles aan gelegen om opstijgend vocht zo snel mogelijk te behandelen.

Vochtanalyse

Een grondige vochtanalyse is wel aan te bevelen. Opstijgend vocht kan verschillende oorzaken hebben. Het vinden van het probleem vormt de basis van een succesvolle behandeling tegen opstijgend vocht. Pas als de daadwerkelijke bron is gevonden, kan er een doeltreffend plan worden opgesteld om het probleem te behandelen. Een woning kan ook getroffen worden door andere vochtproblemen en het moet voor de behandeling aanvangt, duidelijk zijn dat opstijgend vocht het grote probleem is. Zelf aan de slag gaan met vochtwerende producten is niet aan te raden en zal het probleem met opstijgend vocht nooit oplossen, het zal enkel wat symptoombestrijding zijn. Een vochtanalyse door een expert is het belangrijkste. Als de bron of oorzaak is gevonden kan er gericht bestreden worden.

Muren injecteren

De muren injecteren is één van de methodes om opstijgend vocht te bestrijden. Boven grondniveau worden gaten in de muren geboord. De diepte van de boorgaten is afhankelijk van het soort muur, de staat van de muur en hoe ernstig het vochtprobleem is. De gaten worden gevuld met een vochtwerende gel of vloeistof. De keuze voor gel of vloeistof is ook weer afhankelijk hoe ernstig het vochtprobleem is. Over het algemeen zal gel sneller in de muur trekken. De gel of vloeistof trekt diep in het metselwerk en zal daar uitzetten en uitharden. De poriën van het metselwerk zijn nu goed gesloten en opstijgend vocht zal niet meer naar boven kunnen trekken. De gaten in de muren kunnen, nadat de muren zijn opgedroogd weer gevuld worden en eventueel kan de muur opnieuw worden bekleed. Deze methode is effectief, mits het op vakkundige wijze wordt uitgevoerd. Als er gebruik gemaakt wordt van een mindere kwaliteit gel of vloeistof is er een kans dat het na verloop van tijd is uitgewerkt.

Muren onderkappen

Een andere methode is het onderkappen van de woning. Bij het onderkappen wordt er achteraf alsnog een waterkering in de muur aangebracht. Op grondniveau wordt een rij bakstenen uit de muur gehaald, of er worden sleuven gefreesd. In de openingen die dan ontstaan wordt een vochtkering aangebracht, meestal van kunststof. Roofing is ook mogelijk, maar kunststof heeft een zeer lange levensduur. Hoewel dit een zeer effectieve methode is, vraagt dit nogal wat werk. Het is een arbeidsintensieve klus wat ook nagenoeg een hele renovatie inhoudt. Er moet rekening gehouden worden dat bij het succesvol onderkappen van de woning, zowel de binnenmuren als de buitenmuren moeten worden aangepakt. Dit houdt in dat niet alleen de muren aan de buitenkant van de woning opnieuw bezet moeten worden. Ook de binnenmuren moeten weer opnieuw worden voorzien van behang of pleisterwerk. Als de woning eenmaal is onderkapt is er geen kans meer dat opstijgend vocht de woning kan teisteren. Het onderkappen is dan wel een grondige methode, het is zeker ook een succesvolle methode.

Prijs voor het behandelen van opstijgend vocht

Het zal duidelijk zijn dat een behandeling tegen opstijgend vocht een behoorlijke investering is. De uiteindelijke kostprijs zal afhangen van de gekozen methode, maar ook van de afmetingen van de woning. Normaliter zal er een prijs per lopende meter worden berekend. De prijs zal meestal een totaalprijs zijn waarin de gebruikte materialen en arbeidsuren zijn opgenomen. Wanneer er gekozen wordt voor het injecteren van de muren, dan zal de gemiddelde prijs ongeveer rond de € 100,- per lopende meter liggen. De prijs voor het onderkappen van de woning is wat hoger en zal liggen tussen de € 100,- en € 150,- per lopende meter. Hoewel dit een behoorlijke investering kan zijn, zijn deze twee methodes wel zeer effectief en is opstijgend vocht definitief verleden tijd. Het loont zich altijd om van verschillende aannemers een offerte op te vragen. Zo kan er inzicht worden verkregen in de prijzen die gevraagd worden voor het behandelen van opstijgend vocht en kan er gekozen worden voor de goedkoopste aanbieder die de beste kwaliteit levert. Daarnaast kan de kostprijs flink naar beneden worden bijgesteld als er ook gebruik gemaakt worden van één van de premies die de Vlaamse overheid ter beschikking heeft gesteld. Dit zijn premies voor het verbeteren van de woning, de woning energieneutraal maken en voor vochtbestrijding, waaronder het bestrijden van opstijgend vocht.